چگونگی برجسته کردن لب ها با استفاده از خط لب

چگونگی برجسته کردن لب ها با استفاده از خط لب

7 فروردین 1399

مقالات

با کشیدن خط لب می توانید لب‌ های باریک و بی حالت خود را قلوه ای کنید و حتی با داشتن لب‌ های نا متناسب می‌ توانید به لب‌ ها فرم دهید و نقص لب‌ های خود را پنهان کنید. خط لب نرم و روان می تواند گزینه خوبی برای کشیدن یک خط لب عالی …

با کشیدن خط لب می توانید لب‌ های باریک و بی حالت خود را قلوه ای کنید و حتی با داشتن لب‌ های نا متناسب می‌ توانید به لب‌ ها فرم دهید و نقص لب‌ های خود را پنهان کنید.
خط لب نرم و روان می تواند گزینه خوبی برای کشیدن یک خط لب عالی برای شما باشد.
اگر دوست دارید هنگام آرایش، برجستگی لب ها بیشتر شده و برآمدگی آن ها نیز بیشتر دیده شود بهتر است برای لب های باریک حتما اول از یک مداد لبی که کمی پر رنگ تر از رژ است استفاده کرده و خط لبی دور لب، اما زیر خط اصلی و البته مماس با آن بکشید و با انگشت رنگ مداد را بر روی کل لب پخش کنید و بعد رژ لب خود را بزنید. این کار کمی لب شما را از حد معمول پهن تر نشان می دهد.
اما کاری که برای برجسته دیده شدن آن در پایان انجام می دهید این است که با یک مداد سفید، خطی کامل و تنها زیر لب و پایین خط لب خود می کشید .
در مورد لب های پهن و درشت لازم نیست که خط لب خارج از خط اصلی لب کشیده شود. بلکه آن را در جای خود کشیده و رژ بزنید. فقط برای برجسته شدن آن خط سفید را با مداد سفید تنها در زیر لب و فقط وسط آن بکشید.
لازم به ذکر است تفاوت کشیدن خط سفید لب های پهن با لب های باریک، در این است که در مورد لب های باریک خط سفید کاملی در زیر لب پایین کشیده خواهد شد اما در مورد لب های پهن تنها این خط سفید در وسط لب کشیده می شود و دو طرف آن به رنگ همان خط لب خواهد بود

ارایش لببرجسته کردن لب هابیوتیکخط لبخط لب مناسبرژلبرژلب مدادیرنگ خط لبلب قلوه ایمدادلب
Loading...